Oltenia Sud

Newsletter

Lista produselor producatorului Baumit Romania

La baza înfiinţării firmei Baumit stau două concerne austriece din domeniul construcţiilor, aflate în proprietate de familie: Schmid Industrieholding şi Wietersdorfer Gruppe, ambele cu o tradiţie de mai mult de 115 ani.

CERTIFICARE ISO ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI Noi, conducerea S.C. BAUMIT ROMÂNIA COM S.R.L. ne angăjam să asigurăm îndeplinirea obiectivelor în cele mai bune condiţii, pentru a obţine satisfacţia deplină a clienţilor noştri, a angajaţilor şi tuturor părţilor interesate. În acest scop, atenţia noastră este focalizată pe cerinţele si aşteptările clienţilor, protecţia mediului şi a resurselor naturale, precum şi protejarea vieţii şi sănătăţii oamenilor care lucrează cu sau pentru noi. Sănătatea angajaţilor şi securitatea locului de muncă reprezintă, de asemenea, un element important, deoarece are un efect benefic asupra angajaţilor noştri. Noi luăm în considerare toate aceste aspecte atunci cand luăm decizii în societate. Pentru a crea cadrul optim care sa permită realizarea acestor obiective, implementam şi menţinem un sistem de management integrat calitate-mediu, conform standardelor ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004. Acest sistem îmbunătăţeşte performanţele societăţii noastre şi dă încredere clienţilor şi tuturor părţilor interesate de societatea noastră. Urmărim şi obţinerea altor avantaje, cum ar fi transparenţa, optimizarea proceselor şi promovarea profesionalismului în S.C. BAUMIT ROMÂNIA COM S.R.L. Pentru realizarea acestor obiective, Directorul General numeşte Reprezentantul managementului pentru sistemul integrat, care coordonează implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat, în conformitate cu standardele de referinţă alese, cu strategia şi condiţiile concrete existente pe plan intern şi internaţional. Conducerea se angajează să asigure integral resursele financiare, umane şi materiale pentru realizarea obiectivelor propuse şi se obligă să depună eforturi în scopul îmbunătăţirii continue a sistemului de management integrat al societăţii. Data : 10.01.2012 Director General Ing. Laurenţiu Lupuşor POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII OCUPAŢIONALE “Când zici BAUMIT, zici : Calitate, Experienţă, Prestigiu, Profesionalism, Respect, Garanţie, grijă faţă de Mediu ”. Noi, S.C. BAUMIT ROMÂNIA COM S.R.L., ne dorim satisfacerea permanentă a cerinţelor clienţilor noştri faţă de produsele şi serviciile oferite, promovăm o politică adaptată cerinţelor unor consumatori educaţi, instruiţi, cu mentalitate deschisă asupra importanţei problemelor de mediu, avizi de calitate, produse inovative şi tehnologii performante, privind reducerea impacturilor negative ale activităţilor noastre asupra mediului şi de control al calităţii şi riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională. În scopul implementării politicii, noi, S.C. BAUMIT ROMÂNIA COM S.R.L., fundamentăm direcţii referitoare la: Câştigarea încrederii clienţilor, prin îndeplinirea în mod sistematic a cerinţelor acestora; Conformarea faţă de cerinţele legale privind protectia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă (SSM), precum şi cu alte cerinţe la care societatea noastră subscrie; Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi servicilor oferite; Îmbunătăţirea performanţelor de mediu prin prevenirea poluării datorate activităţilor noastre; Scăderea nivelului de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi creşterea nivelului de securitate; Promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii şi clienţii, orientat către managementul calităţii-mediului; Întreţinere adecvată a echipamentelor şi instalaţiilor, luând în consideraţie diminuarea impactului negativ asupra mediului şi siguranţa în exploatare; Promovarea unui dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, organizaţiile guvernamentale, mass-media şi alte părţi interesate pe probleme de mediu; Aplicarea măsurilor de intervenţie operativă pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident, avarie, dezastru, precum şi pentru a preveni şi minimiza posibilele evenimente nedorite care pot fi asociate acestor situaţii; Realizarea unei bune gospodăriri şi gestionări a deşeurilor, a substanţelor toxice şi periculoase, astfel încât impactul activităţilor legate de acestea asupra mediului să fie minim şi să se obţină reducerea riscurilor de poluare; Îmbunătăţirea tehnologiilor în sensul ecologizării lor, al obţinerii de tehnologii ”curate” care să includă aspectul de calitate de securitate; Direcţionarea întregii noastre atenţii către fiecare angajat şi nevoilor sale de instruire şi conştientizare privind problemele de realizare a calităţii, de protecţie a mediului şi de securitatea muncii, deoarece fiecare angajat reprezintă cheia succesului nostru. În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate, conducerea S.C. BAUMIT ROMÂNIA COM S.R.L. a decis implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, adecvat domeniului nostru de activitate şi scopului societăţii; Sistemul de Management Integrat a fost proiectat astfel încât să corespundă naturii şi dimensiunilor activităţilor noastre, impactului acestora asupra mediului ambiant, precum şi naturii şi nivelului riscurilor profesională. Documentele Sistemului de Management Integrat susţin politica aprobată şi sunt conforme cu cerinţele standardelor ISO 9001:2001 şi ISO 14001:2004. Periodic, conducerea SC BAUMIT ROMANIA COM SRL analizează Politica în domeniul calităţii, mediului şi o actualizează continuu. Politica noastră în domeniul calităţii şi mediului este publicată în cadrul site-ului www.baumit.ro şi comunicată personalului Baumit. Toţi angajaţii, indiferent de statutul lor, sunt răspunzători în a-şi asuma în mod activ realizarea strategiei şi politicii noastre. Data : 10.01.2012 Director General Ing. Laurenţiu Lupuşor

Mai mult

CALAFAT -- DOLJ

Suntem disponibili de Luni pana Sambata intre orele 08:00-20:00

Telefon:+40745607638

Contactati-ne

Furnizori

Producatori